ΠΗΓΗ

Κι έτσι η Περιφέρεια έλυσε και αυτό το πρόβλημα …


Στις 4 Οκτωβρίου 2020 απευθυνθήκαμε με το Α.Π.138 έγγραφό μας στον κ. Πατούλη και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ζητώντας να επιληφθούν του ζητήματος της μεγάλης επικινδυνότητας για την κίνηση πεζών και οχημάτων επί της παλαιάς πέτρινης γέφυρας της Λ. Ηρακλείου, στο ύψος της Ριζούπολης. Ζητούσαμε κυκλοφοριακή μελέτη για να σταματήσουν ή, έστω, να περιοριστούν τα συχνότατα τροχαία ατυχήματα/δυστυχήματα στο σημείο αυτό.
Μετά από τέσσερεις μήνες η Δ/νση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας μας απάντησε ότι όλα είναι εντάξει, με την κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα, εντοπίζοντας ως μόνο προβληματικό σημείο την άτυπη διάβαση πεζών στην κορυφή της γέφυρας. Και ποια λύση έδωσε; Να σφραγιστούν οι είσοδοι στις πέτρινες σκάλες εκατέρωθεν της γέφυρας. Όπερ και εγένετο!
Ευτυχώς το πρόβλημα λύθηκε οριστικά δια της μεθόδου «πονάει κεφάλι – κόψει κεφάλι». Ωραίες δουλειές! Το γεγονός ότι για να περάσουν οι πεζοί από τη μία πλευρά των γραμμών του ΗΣΑΠ στην άλλη πρέπει να πάνε είτε στο τέρμα της οδού Τράλλεων πίσω από το Β΄ Νεκροταφείο είτε στο τέρμα της οδού Ίστρου, κοντά στον Περισσό, δεν φαίνεται να απασχολεί κανένα! Το γεγονός ότι η πρόσβαση των οπαδών από και προς το γήπεδο της Ριζούπολης είναι αδύνατη τούς είναι αδιάφορο!
Να το ξεκαθαρίσουμε: ο Σύλλογός μας δεν ζήτησε ποτέ να σφραγιστεί η διάβαση! Ζητήσαμε να δοθούν λύσεις για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών πάνω στη γέφυρα! Ευτυχώς που δεν σφράγισαν και την Λ. Ηρακλείου…

Το ΔΣ του Συλλόγου «Πολίτες της Ριζούπολης»