Επέκταση ΕΜΑΚ: η ώρα των εργολάβων έφτασε

Στις 25/5/2021, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο του έργου της επέκτασης του υφιστάμενου εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στη Φυλή (ΕΜΑΚ) την κοινοπραξία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – W.A.T.T. Α.Ε. – ENVIROPLAN – ΑΡΣΗ Α.Ε.», με τίμημα 49.100.000 €, πλέον ΦΠΑ 24% (συνολικά 60.884.000 €).

Πριν λίγους μήνες (το Νοέμβρη του 2020), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή στην ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – W.A.T.T. Α.Ε. – Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με συνολικό τίμημα 32.919.008,93 €.

Ταυτόχρονα, προωθείται:

 • η τροποποίηση και ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης στη Φυλή (είναι θέμα ημερών η έκδοση απόφασης)
 • νέος διαγωνισμός για συνέχιση, για άλλα 20 χρόνια, του αποτεφρωτήρα αποβλήτων όλων των υγειονομικών μονάδων της χώρας (στη Φυλή) και
 • η κατασκευή στη Φυλή νέας μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, δυναμικότητας 450.000 τόνων/έτος, που παραπλανητικά την ονομάζουν ΜΕΑ κεντρικού τομέα Αττικής

Το σύνθημα «να κλείσει η Φυλή» να πάψει να είναι απλή ρητορεία

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να συνεχιστεί η λειτουργία της εγκατάστασης στη Φυλή για τα επόμενα 30 χρόνια, τουλάχιστον. Το αίτημα «να κλείσει η Φυλή» γίνεται επίκαιρο όσο ποτέ. Μόνο που πρέπει να πάψει να είναι μια απλή ρητορεία και να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των πολιτικών σκοπιμοτήτων των κατά καιρούς κυβερνήσεων, διοικήσεων της περιφέρειας Αττικής και ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού φάσματος.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να διεκδικηθεί -με κινηματικούς όρους- ένα συνολικό πλαίσιο παράλληλων δράσεων, από την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση, μέχρι την ασφαλή τελική διάθεση του υπολείμματος της επεξεργασίας των απορριμμάτων (για όσο χρόνο αυτό είναι αναγκαίο). Το πλαίσιο αυτό έχει περιγραφεί με τον πιο καθαρό τρόπο από το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και πολλές άλλες συλλογικότητες της Αττικής και παρατίθεται. Όσοι/ες δεν αρκούνται σε μια ρητορική και επιφανειακή υποστήριξη των αγώνων των κατοίκων της δυτικής πλευράς της περιφέρειας Αττικής, θα άξιζε να σκύψουν με περισσότερη προσοχή στο περιεχόμενό του.

 • Άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών στη Φυλή (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ, αποτεφρωτήρας) και κατασκευής νέας μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.
 • Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής.
 • Ένταξη σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής.
 • Κατάργηση του διαβρωτικού μηχανισμού των αντισταθμιστικών «ωφελημάτων».
 • Ακύρωση των χωροθετήσεων του ν. 3164/2003, κανένας νέος ΧΥΤΑ/Υ στη Δυτική Αττική.
 • Κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών -συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ-, για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών, με δίκαιη κατανομή των όποιων βαρών και με αυστηρή τήρηση όλων των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων.
 • Καμία μονάδα καύσης απορριμματογενών καυσίμων στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα. Σταμάτημα της καύσης στις τσιμεντοβιομηχανίες.
 • Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς, τις συλλογικότητες και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.

27.5.2021

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας

oxixytafilis.blogspot.com – oxi.xyta.filis@gmail.com – f/b: Δυτικό Μέτωπο