«ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ»

Αίτημα ενημέρωσης από τον Δήμο Αθηναίων για την πορεία υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων στο τμήμα της οδού Ηρακλείου μεταξύ των οδών Ερμωνάσσης και Αγ. Αναστασίας.

Αγαπητοί/τές κύριοι/ίες
Επανερχόμαστε στο αίτημά μας για ενημέρωση στα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ριζούπολης.
Ζητούμε να ενημερωθούμε αρμοδίως για την πορεία των αντιπλημμυρικών έργων στη Λ. Ηρακλείου, μεταξύ των οδών Ερμωνάσσης και Αγίας Αναστασίας.
• Έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για «την εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικών έργων και παρέμβασης, κατά προτεραιότητα, στην οδό Ηρακλείου» (Α.Δ.Σ. 254/14.02.2019).
• Έχει περάσει περισσότερο από ένα έτος από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2020, στην οποία ετέθη ως 30ο θέμα η «λήψη απόφασης για την έγκριση του από 30.10.2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών, κάτω των ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης» της σχετικής μελέτης, «εκτιμώμενης αξίας 175.761,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».
• Έχουν περάσει σχεδόν έξι μήνες από την τελευταία συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ του Συλλόγου μας με τον Δήμαρχο κ. Μπακογιάννη, στην οποία μας διαβεβαίωνε ότι «κατά τον ερχόμενο Οκτώβριο ή Νοέμβριο» θα ολοκληρωνόταν και θα παραδιδόταν από τον Ανάδοχο η μελέτη των εν λόγω αντιπλημμυρικών έργων.
Ρωτάμε: Παραδόθηκε επιτέλους η μελέτη; Και, κυρίως: Πότε προβλέπεται η έναρξη κατασκευής του ίδιου του έργου; Οι πολίτες της Ριζούπολης ανησυχούν διότι είναι ορατός ο κίνδυνος, ένα έργο που η μελέτη του μόνο έφθασε να αγγίζει τα 200.000 ευρώ, να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τη δημοπράτηση ούτε με την ολοκλήρωση της μελέτης και μάλιστα τρία χρόνια μετά την ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα χρήματα θα πάνε σε κάποιο τεχνικό γραφείο (😉 χωρίς να διασφαλίζεται ότι η μελέτη δεν θα καταλήξει στο αρχείο. Εμάς μας ενδιαφέρει η κατασκευή του έργου που θα λύσει το πρόβλημα και θα ανακουφίσει τους πληττόμενους πολίτες. Πότε προβλέπεται να γίνει αυτό;
Υπάρχει ακόμη ένας μακρύς κατάλογος ζητημάτων, που αφορούν ζητήματα ασφαλείας και φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας στη γειτονιά μας για τα οποία έχουν δημοσιευτεί σχετικά ΦΕΚ ή αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και για τα οποία, εδώ και πολλούς μήνες, δεν ακούγεται καμιά εξέλιξη. Υπάρχει σχετικός προγραμματισμός από το Δήμο; Μήπως χρήματα που κατευθύνονται προς έργα βιτρίνας στο Κέντρο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα στις γειτονιές της Αθήνας;
Νομίζουμε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να λάβουμε πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση, καθώς ειδικότερα το ζήτημα της κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων επείγει. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε καταστάσεις όπως αυτή του Ιουλίου 2018.
Ελπίζοντας να έχουμε σύντομα ανταπόκριση στο αίτημα μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.
Με εκτίμηση,
εκ μέρους του Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ»